Postava

Z Shakes & Fidget Wikipedia
Přehled postavy


1) Avatar

● Zde se nachází váš avatar. Kliknutím na něj můžete změnit vzhled, rasu či pohlaví vaší postavy. Změna rasy nezmění počáteční bonus, který jste dostali při založení postavy. Změna vzhledu stojí 1 zlaťák . Třídu měnit nelze.

● Dále se zde nachází vaše jméno a název cechu, pokud v nějakém jste. Kliknutím na tyto názvy se přesunete do síně slávy hrdinů respektive cechů.

● Pod vaším jménem vidíte ikonku vaší třídy a také jakou máte úroveň - zeleným pruhem je zobrazen postup z další úrovně. Najetím myši na vaší úroveň si zobrazíte, kolik potřebujete zkušeností do další úrovně.

2) Sloty pro předměty

● V těchto 9-10 slotech (podle vaší třídy) jsou zobrazeny předměty, které máte aktuálně na sobě.

3) Atributy

● Zde jsou zobrazeny vaše atributy. Najetím myši na konkrétní atribut se o něm dozvíte podrobnější informace.

● Můžete je vylepšovat pomocí zlaťáků kliknutím na tlačítko + vedle příšlušného atributu. Najetím myši na toto tlačítko se zobrazí cena vylepšení atributu. Pokud kliknete a podržíte tlačítko myši delší dobu, bude vylepšování atributu probíhat mnohem rychleji.

● Kromě vylepšování za zlaťáky můžete své atributy zvýšit ještě pomocí vybavení, drahokamů, lektvarů či mazlíčků.


SÍLA - hlavní atribut válečníků , bojových mágů  a berserků , zvyšuje jejich poškození, ostatním postavám pomáhá bránit se proti těmto třídám

OBRATNOST - hlavní atribut průzkumníků , nájemných vrahů  a lovců démonů , zvyšuje jejich poškození, ostatním postavám pomáhá bránit se proti těmto třídám

INTELIGENCE - hlavní atribut kouzelníků  a druidů , zvyšuje jejich poškození, ostatním postavám pomáhá bránit se proti těmto třídám

VÝDRŽ - zvyšuje počet životů vaší postavy, vzorec pro výpočet se liší podle třídy:   Výdrž * 2 ; 4 ; 5 * (Úroveň +1)

ŠTĚSTÍ - zvyšuje šanci na udělení kritického zásahu, maximální hodnota může být 50%, vzorec pro výpočet šance je pro všechny třídy stejný:   Štěstí * 5 / (Úroveň nepřítele * 2)

BRNĚNÍ - redukuje poškození od protivníků, maximální hodnota omezení poškození je 10%, 25% nebo 50% (podle třídy), vzorec pro výpočet:   Brnění / Úroveň protivníka

4) Informační ukazatele

● Celkem 7 ukazatelů, které vám dávají užitečné informace:

1. pozice v síni slávy - najetím myši na ukazatel zjistíte kolik máte věhlasu a vaši pozici z celkového počtu hráčů na serveru, kliknutím na ukazatel se přesunete do síně slávy

2. sběratelské album puntičkářství - najetím myši na ukazatel zjistíte počet splněných úspěchů, celkový bonus k atributům za splněné úspěchy, počet nasbíraných nálepek a výši bonusu ke zkušenostem, kliknutím na ukazatel otevřete sběratelské album

3. jezdecké zvíře - zobrazuje jaké máte jezdecké zvíře a kolik dní zbývá do konce jeho pronájmu

4. netrpělivé hodiny zrádných písků - ukazuje kolik máte u sebe netrpělivých hodin

5. lektvar č.1 - zobrazuje účinek prvního aktivního lektvaru a dobu jeho působení

6. lektvar č.2 - zobrazuje účinek druhého aktivního lektvaru a dobu jeho působení

7. lektvar č.3 - zobrazuje účinek třetího aktivního lektvaru a dobu jeho působení

● Kliknutím na jednotlivé lektvary můžete jejich účinek zrušit.

5) Inventář

● Zde je váš inventář, kde můžete uložit různé předměty.

● Na začátku získáte pouze 5 míst v inventáři, ale pokud vylepšíte Pokladnici v pevnosti, můžete se dostat až na 50 míst.

6) Popis postavy

● Sem můžete napsat jakýkoliv text, který neporušuje pravidla hry.

● Délka textu je omezena na 240 znaků včetně mezer a enterů.